Opublikowano: 2020-03-03

Hexa Dochodzenie Odszkodowań Sp. z o.o.

Szkoda całkowita z autocasco ma miejsce wówczas, gdy koszt naprawy pojazdu ustalony zgodnie z technologią producenta oraz na podstawie nowych i oryginalnych części zamiennych przekracza 70% wartości pojazdu wyliczonej na dzień zdarzenia. Druga możliwość wystąpienia szkody całkowitej to stwierdzenie, że pojazd nie nadaje się do naprawy. Tak wynika z większości ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco, oferowanych przez ubezpieczycieli na polskim rynku.

W przypadku szkody całkowitej odszkodowanie zostanie ustalone, jako różnica pomiędzy wartością rynkową pojazdu na dzień szkody pomniejszoną o wartość pozostałości pojazdu, czyli wartość pojazdu w stanie uszkodzonym.
Warto jeszcze zwrócić uwagę, że mając wykupioną opcję Auto Wartość 100% lub gwarantowaną sumę ubezpieczenia, postawą ustalenia wysokości odszkodowania powinna być suma ubezpieczenia wynikająca z polisy. W takim przypadku wartość pozostałości powinna być odejmowana od sumy ubezpieczenia, a nie jak to często ma miejsce od wartości rynkowej pojazdu, która jest z reguły dużo niższa.
Kontakt z nami
Wiadomość wysłana. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.