Opublikowano: 2020-03-03

Hexa Dochodzenie Odszkodowań Sp. z o.o.

Zadośćuczynienie po wypadku drogowym, jako świadczenie należne osobie poszkodowanej wskutek wypadku drogowego (lub innego zdarzenia) uregulowane jest w art. 445 § 1 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia poszkodowanemu należy się odpowiednia suma pieniężna tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie po wypadku drogowym ma na celu wynagrodzić doznane cierpienia fizyczne i psychiczne związane z doznanymi obrażeniami ciała. Ponadto, zadośćuczynienie stanowi swoiste odszkodowanie za utratę radości z życia. Niestety, wspomniany wyżej przepis kodeksu cywilnego nie zawiera określenia, jaka to kwota jest odpowiednia. Ustalenia te, zależą od szeregu czynników związanych z osobą poszkodowaną. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i w przypadku takich samych obrażeń ciała, spotyka się różnice w otrzymywanych lub zasądzanych przez sąd kwotach.
Kontakt z nami
Wiadomość wysłana. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.