Opublikowano: 2020-03-12

Hexa Dochodzenie Odszkodowań Sp. z o.o.

Szkoda całkowita z autocasco ma miejsce wówczas, gdy koszt naprawy pojazdu ustalony zgodnie z technologią producenta oraz na podstawie nowych i oryginalnych części zamiennych przekracza 70% wartości pojazdu wyliczonej na dzień zdarzenia. Druga możliwość wystąpienia szkody całkowitej to stwierdzenie, że pojazd nie nadaje się do naprawy. Tak wynika z większości ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco, oferowanych przez ubezpieczycieli na polskim rynku. W przypadku szkody całkowitej odszkodowanie zostanie ustalone, jako różnica pomiędzy wartością rynkową pojazdu na dzień szkody pomniejszoną o wartość pozostałości pojazdu, czyli wartość pojazdu w stanie uszkodzonym.

Jeżeli uważasz, że Twoje odszkodowanie za szkodę całkowitą zostało zaniżone, skontaktuj się z nami. Zajmujemy się takimi sprawami od ponad 15 lat. Z pewnością pomożemy.
Kontakt z nami
Wiadomość wysłana. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.